In 1988 stond er in het Engeland van Margaret Thatcher een anti-homowet op stapel. De wet verbood het bespreken van homoseksualiteit in scholen en openbare instellingen. Met de nadering van de Europese eenwording begon Floris te beseffen dat de politieke situatie in andere Europese landen straks van invloed kon zijn op de Nederlandse. Het was wel haast een plicht om in het geweer te komen.

Koningin Elisabeth zou in de zomer van 1988 een officieel bezoek brengen aan Amsterdam. In de voorbereiding daarop werden tal van acties gevoerd tegen de antihomo wet waarbij het accent lag op de bestrijding van de wet ‘Clause 28’. Deze wet moest het gemeenten verbieden homoseksualiteit te promoten of in het onderwijs homoseksuele relaties voor te stellen als iets aanvaardbaars, iets dat gelijkwaardig was aan een gezin. Ieder die homoseksualiteit in een positief daglicht wilde stellen, zou door gemeenten financiële en andere steun moeten worden onthouden. Op een van die protesten deed Floris mee: in historisch uitziende kleding en voorzien van een grote hoed zat hij als stadhouder-koning Willem 3 in een koets met vierspan, en naast hem zat een vriendin die koningin Mary voorstelde.

14 dagen daarna is Floris met zijn vriend Michael Kovner in London aanwezig bij de demonstratie tegen ‘Clause 28’. Het wetsartikel werd nog datzelfde jaar in Engeland goedgekeurd.


 

Okay to be gay, stop ‘Clause 28’ - 1988

Geschiedenis

Een jonkheer die voorvechter wordt van homorechten en veelvuldig de landelijke media haalt. Hieronder een overzicht van zijn acties van 1979 tot 1991. Klik op de link voor meer informatie.

  1. Nette heren met een klein gebrek

  2. Studentencorpora bekennen kleur

  3. Praktiserend Homoseksueel Katholiek

  4. Roze missen speciaal voor homo’s

  5. De wet ongelijke mishandeling

  6. Okay to be gay, stop ‘Clause 28’

  7. Never going underground

  8. Stem Roze

  9. Ik ben hier niet voor niets geweest