In de herfst van 1986 deed de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan een brief aan de Katholieke Bisschoppen uitgaan over pastorale zorg aan homoseksuelen. Hierin stonden een aantal bekrompen en discriminerende opvattingen over de zielzorg voor gelovige homoseksuelen. Als reactie daarop richtten een aantal verontwaardigde priesters in Amerika de stichting ‘Dignity’ op. Floris die zich door Rome net zo aangesproken voelde, werd mede oprichter van Nederlandse afdeling van Dignity, die nog steeds actief is.


Het leven van Floris overziende kan men Dignity beschouwen als een religieuze variant op de Donderdagavond Eet Club en homodispuut Antinoüs. Gebruikten de homo’s van de DEC gemeenschappelijk de rijkelijk besproeide avondmaaltijd en was Antinoüs er vooral om in een kameraadschappelijke sfeer samen te eten en te drinken, bij Dignity zaten homo’s aan de maaltijd des Heren. In elk van de drie organisaties ging het (mede) om het kweken van gemeenschapsgevoel, van saamhorigheid en vriendschap als tegenwicht tegen eenzaamheid en isolement in een min of meer vijandige wereld.


 

Roze missen speciaal voor homo’s 1987

Geschiedenis

Een jonkheer die voorvechter wordt van homorechten en veelvuldig de landelijke media haalt. Hieronder een overzicht van zijn acties van 1979 tot 1991. Klik op de link voor meer informatie.

  1. Nette heren met een klein gebrek

  2. Studentencorpora bekennen kleur

  3. Praktiserend Homoseksueel Katholiek

  4. Roze missen speciaal voor homo’s

  5. De wet ongelijke mishandeling

  6. Okay to be gay, stop ‘Clause 28’

  7. Never going underground

  8. Stem Roze

  9. Ik ben hier niet voor niets geweest